Menu

印学杂咏新作为三十一至四十,何积石原创诗集百首美高梅注册 

虽是猎奇花乳石,


遥寻自度汉家文。

终归好活惊天地,

 

 

印学杂咏之三十六

奉上印学杂咏新作为四十一至五十

独到斯文浪漫中。

闭关流脉效仿人,

西虹桥外巧机缘,

诗情抱拙篆文从,

人生豪气随神怪,

印人传-黄易


时流残烛认安详。

贵胄低眉泪水闻。

得手无疑步后尘。

美高梅注册 1

翻新好运快来猜。

印学杂咏之三十四

美高梅注册 2

美高梅注册 3

 

质朴标新迎彩云。

我书意造本无法,

到眼莲峰注笔端。


美高梅注册 4

 

 

美高梅注册 5


美高梅注册 6 

 

印人传-陈豫钟

印人传-朱简


 

印人传-吴让之

印学杂咏之四十

印学杂咏之四十二

如知冻石灯光察。

 

印人传-何震

印人传-邓石如

印学杂咏之三十八


百战夸能人未觉,

宝砚吞声竖一峰。

牧童识字苦心藏,

 

印人传-吾丘衍

印学杂咏之四十三

有识山河新意匠,

美高梅注册 7

美高梅注册 8

 


唯恐精能安款识,

日长习俗剔除尽,


印人传-林皋

印人传-陈鸿寿

领军有色夺奇功。

 

变化尤知错落分,

巧法万般依老样,

异军突起创新天,


印学杂咏之三十九

红叶漫看丁敬样,

案头金石有新论。

注:我书意造本无法:苏东坡诗句,邓石如之印语也。

 

投名立品不胜探。

 

 

印学杂咏之三十一

何积石原创诗集百首

快乐抒怀留遗篇。

惟有婀娜生笔意,

美高梅注册 9美高梅注册 10

惊动神仙三石聚,

匡时妙迹后生供。

美高梅注册 11

印学杂咏之四十四


印学杂咏之四十一

愁入诗情唤宝刀。

 

 

印学杂咏之四十七

美高梅注册 12

印人传-赵之琛


印人传-奚冈


勾月藏山千古耕。

招名雅致画图看。


印人传-汪关

祥云落墨一时怜,

推想出陈印路宽,

传闻调笑钱塘梦,

博古心胸印学存,

俯首中庸俗套行。

印学杂咏之三十三

宝刀虽好俗无奈,

拈花托梦尽悲欣,

美高梅注册 13

诗书印外画朱文。

荷香静处识潮声。

锦字犹存品自高,

始知古朴复前缘。

 

 


不绝萧疏铁骨摧,

印学杂咏之三十七

印人传-蒋仁

推波造极丰碑立,

大化真源高士计,

 

印学杂咏之四十六

精严玉篆不成歌,

 

奉上印学杂咏新作为三十一至四十

美高梅注册 14

印学杂咏之三十二

浅笑雕虫对夕岚。

印人传-赵孟頫

布衣小技三千寿,

盛年流脉意如何。

印学杂咏之五十

清雅名声印补填,

华灯回看印文化,

美高梅注册 15

录谱销魂寸铁驯。

印人传-王冕

美高梅注册 16

博取新风四海旋。

 

 

忍说清狂新杰作,

回味三分谋印学,

不改冰心数十年。


    

印人传-程邃

印人传-丁敬


强固才能方寸谋。

印学杂咏之三十五

 

何积石原创诗集百首

美高梅注册 17

挥笔写梅诗韵长。

印学杂咏之四十五

美高梅注册 18

 

大观情趣笔头融,

抱残委婉寄幽情。


心仪技巧见才情,

开启人文秦汉魂。

书中优雅梦相求。

题红出彩见沧桑。

美高梅注册 19

澄怀独秀忘辛劳。


美高梅注册 20

 

 

春日无须话短长。

拿云甘苦把心传。

不惭收拾旧风尘。

腕下红泥故事多。

印学杂咏之四十八

印人传-文彭高逸风行活计生,

广搜闲句古风在,

安得玄虚识尘埃。

印人传-苏宣

致美疏云醉里参,


 

印学杂咏之四十九

师法龙泓信有神,

 

 

印人传-钱松


 

 

孤标精简自相因。

标签:,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图